Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

GIÒ BÊ MINH HIỀN – GIÒ BÊ NAM NGHĨA

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0946 848 789 – 0858 526 618

Email: minhgiobe83@gmail.com

Facebook: Giò Bê Minh Hiền – Nam Đàn- Nghệ An